سلام
در باره اینکه آیا امکان دارد طول آلت را بزرگ کرد یا نه به قدر کافی در این topic صحبت شده
بزرگ کردن اندام تناسلی مردانه -سراب يا واقعيت (اخبار وگزارشات)
بزرگ کردن اندام تناسلی مردانه -سراب يا واقعيت (اخبار وگزارشات)استمنا ربطی به اندازه الت ندارد
دختران چه باکره باشند یا نباشند به ارگاسم میرسند ومیل جنسی آنها و رسیدن به هیجان جنسی آنها ارتباطی با باکره بودن یا نبودن آنها ندارد.